Posláním pečovatelské služby je zajistit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít co nejdéle ve svém domácím prostředí na které jsou zvyklý, mají své soukromí, pocit bezpečí. Služba pečuje o klienty v jejich domácnostech na území města Liberce a jeho okolí, kde je dostupnost těchto služeb omezena. Snažíme se obnovovat a udržovat jejich sociální kontakty, které mají velký význam.

Naše služba především usiluje o to, aby senioři mohli žít ve svém domácím prostředí, na které jsou zvyklí, mají své soukromí a pocit bezpečí. Pomůžeme jim zajistit nejen základní životní potřeby, které si nejsou sami schopni zařídit, ale zlepšováním psychického stavu budeme udržovat tyto osoby co nejaktivnější. Terénní služba Mareva z.s. poskytuje individuálně pomoc dle potřeb uživatelů. Zaměřujeme se na individuální plány. V případě, kdy si rodina potřebuje odpočinout nebo odjet na dovolenou jsme schopni zajistit odlehčovací pomoc i mimo časový provoz služby. I nadále chceme zajišťovat seniorům a zdravotně postiženým co nejlepší pečovatelské služby v jejich domácím prostředí. Udržovat klienty v aktivním stavu, zlepšovat jejich psychiku, motoriku a zajišťovat základní životní potřeby.