Za poskytnutou péči (resp. provedené úkony) daného měsíce je klient povinen zaplatit. Výše úhrady za poskytované základní činnosti je v souvislosti s novelou vyhlášky č. 505/2006 Sb., s platností od 1.1.2023

méně než 80h/měsíčně 155,-Kč/hod.  / více než 80h/měsíčně 135Kč/hod.

  • Běžný úklid a údržba domácnosti 155,- Kč/ 1 hod
  • Pomoc při osobní hygieně 155- Kč/ 1 hod
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 155,- Kč/ 1 hod
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti 155,- Kč/ 1 hod
  • Doprovod k lékaři, na instituce 155,- Kč/ 1 hod
  • Dohled nad dospělým klientem + pohovor při osamělosti 155- Kč/ 1 hod
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 155- Kč/ 1 hod