• Běžný úklid a údržba domácnosti 130,- Kč/ 1 hod
  • Pomoc při osobní hygieně 130,- Kč/ 1 hod
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 130,- Kč/ 1 hod
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti 130,- Kč/ 1 hod
  • Doprovod k lékaři, na instituce 130,- Kč/ 1 hod
  • Dohled nad dospělým klientem + pohovor při osamělosti 130,- Kč/ 1 hod
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 130,- Kč/ 1 hod