• Běžný úklid a údržba domácnosti 120,- Kč/ 1 hod
  • Pomoc při osobní hygieně 120,- Kč/ 1 hod
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 120,- Kč/ 1 hod
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti 120,- Kč/ 1 hod
  • Praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 120,- Kč/ 1 hod
  • Doprovod k lékaři, na instituce 120,- Kč/ 1 hod
  • Dohled nad dospělým klientem + pohovor při osamělosti 120,- Kč/ 1 hod
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 120,- Kč/ 1 hod