Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory (smlouvy dotaci č.  OLP/696/2020, OLP/4077/2019 k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Libereckého kraje pro rok 2020  a to prostřednictvím finančních prostředků MPSV z rozpočtu Libereckého kraje.