Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí finanční podpory smlouvy č. OLP/242/2021 na poskytování služeb z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV.  
Poskytnutí dotace č. OLP/3221/2021, OLP/3844/2021 z rozpočtu Libereckého kraje.