Mareva z.s.

je pečovatelská služba určena především seniorům, osobám s tělesným postiženým a osobám s chronickým duševním onemocněním žijících na území města Liberce
Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba v domácnostech občanů a v domech s pečovatelskou službou.
Své služby poskytuje Pečovatelská služba podle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, v souladu se standardy kvality sociální služeb, metodikami pečovatelské služby a  platnými právními  normami, v rozsahu svých kapacit a  odborných a kvalifikačních předpokladů  svých zaměstnanců tak, jak  je  to stanoveno v Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb. 
 Cíl služby
  •  podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních  domácnostech
  •  pomoci překlenout přechodné období se zhoršeným zdravotním  stavem, který nevyžaduje hospitalizaci
  •  napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti do té míry, aby co  nejdéle mohli žít v přirozeném prostředí
  •  podporovat uživatele v oblastech, v nichž jsou jejich schopnosti sníženy