Ceník služeb

PŘEHLED SLUŽEB A JEJICH CENY

 • Běžný úklid a údržba domácnosti. 120,- Kč/ 1 hod
 • Pomoc při osobní hygieně. 120,- Kč/ 1 hod
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. 120,- Kč/ 1 hod
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti. 120,- Kč/ 1 hod
 • Běžné nákupy a pochůzky. 120,- Kč/ 1 hod
 • Velký nákup, například týdenní nákup ošacení. 120,- Kč/ 1 hod
 • Praní a žehlení osobního prádla a jeho drobné opravy. 120,- Kč/ 1 hod
 • Doprovod k lékaři, na instituce. 120,- Kč/ 1 hod
 • Dohled nad dospělým klientem + pohovor při osamělosti. 120,- Kč/ 1 hod
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 120,- Kč/ 1 hod
 • Výkony pečovatelské služby nad rámec vyhlášky. 120,- Kč/ 1 hod